Federale prijs armoedebestrijding 2023

  • Huidige Identificatiegegevens van de projectdrager
  • Organisatie van de contactpersoon
  • Vragen
  • Verplichte verklaringen vóór goedkeuring van het dossier
  • Voltooid

Mevrouw, Mijnheer, 

De federale prijs armoedebestrijding werd ingevoerd in het kader van het eerste federaal plan armoedebestrijding. Dit plan werd goedgekeurd op 4 juli 2008.

Ondertussen vieren wij reeds de vijftiende federale prijs armoedebestrijding. Dit jaar willen wij de OCMW’s en de organisaties in de bloemetjes zetten die zich uitdrukkelijk en werkelijk bezighouden met preventieve en/of curatieve initiatieven die tot doel hebben te zorgen voor een laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg voor kwetsbare personen. Een organisatie per gewest zal beloond worden met een prijs van 10 000 euro (zie reglement). Enkel de aanvragen die werden ingediend uiterlijk 08/09/2023 23h59 zullen geëvalueerd worden.

Gelieve de volgende gegevens over uw organisatie in te vullen. 

Herschikken Straat, nummer, postbus Postcode, gemeente Gewicht Operations

Indien ja, wanneer en welk(e) bedrag(en)?

Bankgegevens van de organisatie