Bestrijding van kwetsbaarheid bij jongeren in de OCMW's

  • Huidige Algemene identificatiegegevens van de projectdrager
  • Praktische gegevens in verband met het project
  • Budgettaire gegevens voor de uitvoering van het project
  • Ontvankelijkheid
  • Evaluatie
  • Datum en ondertekening
  • Voltooid

☞Uw subsidieaanvraag moet uiterlijk op 15 september 2023, 23.59 uur worden ingediend. 

OCMW/Consortium van OCMW’s
meer items