Projectoproep HF4Y

  • Huidige Gegevens van het OCMW
  • Inhoudelijke voorstelling van het project
  • Voorstel tot aankoop
  • Slotbepalingen
  • Voltooid

Wil, alvorens dit formulier verder in te vullen, kennis nemen van de regels en aanbevelingen  in het document "Projectoproep HF4Y" 

Gegevens betreffende het OCMW

Adres van het OCMW

Adres waarop de briefwisseling mag aankomen

Verantwoordelijke van de organisatie

Contactpersoon voor deze projectoproep