Projectoproep : bestrijding NTU in de OCMW’S

Algemene identificatiegegevens van de projectdrager
Praktische gegevens in verband met het project

Budgettaire gegevens voor de uitvoering van het project

Gelieve de beschrijving van de uitgaven besteed aan het project zo duidelijk mogelijk in te vullen
Herschikken Bedragen Omschrijving Gewicht Operations
Herschikken Bedragen Omschrijving Gewicht Operations
Herschikken Bedragen Omschrijving Gewicht Operations
Herschikken Cofinancieringsbron Bedragen Gewicht Operations
meer items
Herschikken Bronnen Bedragen Gewicht Operations
meer items
(Max 15 regels)
(Max 10 regels)
(Max 15 regels)
(Max 25 regels)
(Max 20 regels)
(Max 10 regels)
(Max 10 regels)
(Max 10 regels)
(Max 10 regels)
Uw subsidieaanvraag moet uiterlijk op 1 oktober 2022 om 23.59 uur worden ingediend. Met het indienen van het formulier bevestigt de projectdrager dat hij kennis heeft genomen van het reglement