MIRIAM-team (NL)

  • Huidige Gegevens Organisatie
  • Gegevens Project
  • Verklaringen
  • Voltooid

Het MIRIAM-project richt zich op elke alleenstaande moeder die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het betreffende OCMW. OCMW’s kunnen een dossier indienen om dit project, dat gericht is op gendersensitieve, holistische en collectieve begeleiding, te organiseren door middel van een subsidie.

Dit tweede projectspoor richt zich op grotere OCMW’s. Naast de klassieke MIRIAM-begeleiding zal het gevormde team ook een lokale, proactieve rechtenverkenning voor éénoudergezinnen uitvoeren. De sociale kaart voor éénoudergezinnen wordt als het ware in kaart gebracht. Finaal wordt dit MIRIAM-team een expertisecentrum binnen het OCMW dat geraadpleegd kan worden door reguliere, sociale assistenten.

Het reglement omtrent deze oproep kan via deze link geraadpleegd worden: https://www.mi-is.be/nl/subsidies-projectoproepen/projectoproepen-miriam-1

De POD Maatschappelijke Integratie voorziet in een neutraal contactpunt die ondersteuning biedt bij vragen omtrent dit project: jan.surquin@mi-is.be.

Gelieve volgende gegevens in te vullen over jullie organisatie.

Straat, nummer, bus
Postcode, gemeente
Naam, Voornaam
Naam, Voornaam