MIRIAM-project (NL)

  • Huidige Gegevens Organisatie
  • Gegevens Project
  • Gegevens Project (2)
  • Verklaringen
  • Voltooid

Het MIRIAM-project richt zich op elke alleenstaande moeder die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het betreffende OCMW. OCMW’s kunnen een dossier indienen om dit project, dat gericht is op gendersensitieve, holistische en collectieve begeleiding, te organiseren door middel van een subsidie.

Voor het eerst kunnen ook kleine OCMW’s alsook consortia van OCMW’s een projectdossier indienen.

Het reglement omtrent deze oproep kan via deze link geraadpleegd worden: https://www.mi-is.be/nl/subsidies-projectoproepen/projectoproepen-miriam-2

De POD Maatschappelijke Integratie voorziet in een neutraal contactpunt die ondersteuning biedt bij vragen omtrent dit project: jan.surquin@mi-is.be.

Gelieve volgende gegevens in te vullen over jullie organisatie.

Naam, Voornaam