Aanvraag voor betoelaging in het kader van het project “HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET REMI-SYSTEEM AAN DE OCMW’S’.

  • Huidige 1. Algemene informatie
  • 2. Verklaringen
  • Voltooid

Gegevens organisatie

BE

Gegevens contactpersoon

+32 (0)
Huidige situatie: gebruikt uw gemeente / stad al de REMI-tool zoals ontworpen door CEBUD ?